Lombard Legnica oferta, Biżuteria używana

W ofercie naszego zakładu jubilerskiego w Legnicy posiadamy również biżuterię używaną.

Odnowiona wygląda i służy jak nowa, ale kosztuje nawet o połowę mniej!

Istnieje możliwość modyfikacji nabywanej biżuterii używanej, co umożliwia optymalne jej dopasowanie.

OFERTA BIŻUTERII UŻYWANEJ – 10.08.2014

Lombard Legnica oferta

 


 

Lombard Legnica oferta :

Każdy wystawiony do sprzedaży Wyrób jest cechowany przez Państwowy Urząd Probierczy
we Wrocławiu
(Dz. U. nr 55/1993, poz.249 – Prawo Probiercze) Art. 7. 1. Do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wprowadzone wyłącznie wyroby z metali szlachetnych oznaczone: 1) polskimi cechami probierczymi, Art. 9. 1.Wyroby z platyny lub wyroby ze złota o masie mniejszej niż 1 gram oraz wyroby ze srebra o masie mniejszej niż 5 gramów – nie podlegają obowiązkowi badania i cechowania. Wyroby te powinny odpowiadać jednej z prób ustalonych na podstawie art. 5 pkt 1. 2. Wyroby, o których mowa w ust. 1, powinny być zaopatrzone przez wprowadzającego je do obrotu handlowego w informację o ich masie i próbie.

 

polska(Litery występujące w cechach określają właściwe Urzędy Probiercze w kraju: A- Białystok, B- Bydgoszcz, G- Gdańsk, H- Chorzów, K- Kraków, L- Łódź, P- Poznań, V- Wrocław, W- Warszawa, Z- Częstochowa)

Inni wyszukiwali wpisując::

Cresta Social Messenger